FUH UNICONTROL    Dariusz Grałek 


Projektowanie  - Nadzory  - Wykonawstwo

Realizacje


O NAS


F.U.H. Unicontrol - jest firmą, która specjalizuje się w projektowaniu instalacji elektrycznych i teletechnicznych a także w pełnieniu nadzorów wykonania tych robót. Wykonujemy również prace montażowe instalacji teletechnicznych oraz automatyki przemysłowej. W naszym biurze pracuje wyspecjalizowana kadra inżynierów z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i szkolenia branżowe. Posiadamy zaplecze techniczne i kadrowe pozwalające na sprawną realizację wszelkich prac projektowych i wykonawczych.

Oferta firmy F.U.H. Unicontrol obejmuje: - projekty budowlane i wykonawcze - kierowanie pracami budowlanymi- prace montażowe i rozruchowe instalacji- nadzory robót- kosztorysowanie robót wraz z przygotowaniem dokumentacji przetargowej

Projekty budowlane i wykonawcze

Projekty branży elektrycznej obejmują:

- linie elektroenergetyczne kablowe i napowietrzne 15 kV
- stacje transformatorowe 15/0,4 kV
- układy pomiarowe energii elektrycznej
- linie elektroenergetyczne kablowe i napowietrzne 0,4 kV
- instalacje siłowe i gniazd wtykowych
- instalacje oświetlenia podstawowego, bezpieczeństwa i ewakuacyjnego
- instalacje automatycznego sterowania (PLC) procesami technologicznymi
- instalacje sterowania instalacjami ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji HVAC.

Projekty branży teletechnicznej obejmują:

- instalację okablowania strukturalnego (komputery + telefony) LAN
- dźwiękowy system ostrzegawczy DSO
- system telewizji przemysłowej CCTV
- system telewizji kablowej TVK
- system sygnalizacji pożaru SAP
- system sygnalizacji włamania i napadu SSWiN
- system kontroli dostępu KD
- system technicznego nadzoru budynku BMS.

Projekty wielobranżowe w następujących branżach:

- konstrukcyjno-budowlanej
- sanitarnej
- elektrycznej

wraz z nadzorami autorskimi.

Kierowanie pracami budowlanymi

Obejmuje pełnienie funkcji kierownika budowy lub robót wraz z prowadzeniem formalnym dokumentacji budowy.

Prace montażowe i rozruchowe instalacji

Obejmują instalacje teletechniczne oraz automatyki przemysłowej (PLC, HVAC).

Nadzory robót

Obejmują pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowy lub robót wraz z prowadzeniem formalnym dokumentacji budowy.

Kosztorysowanie robót wraz z przygotowaniem dokumentacji przetargowej

Obejmuje opracowanie kosztorysów inwestorskich i ofertowych oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej zgodnie wymaganiami Ustawy o Zamówieniach Publicznych.

Kontakt F.U.H. UNICONTROL
ul. Szczepowa 1
71-750 Szczecin

telefon   501-239-184

NIP: 851-142-52-59
e-mail: dariusz.gralek@unicontrol.pl